Filozofia muzyki i muzyka filozofii. Cielesny wymiar twórczości Justyny Steczkowskiej

Wyjściem dla rozważań będą przemyślenia Marii Gołaszewskiej, sięgające nie tylko do ontologii klasycznej, ale również refleksji fenomenologicznej. Na ich podstawie podjęta zostanie analiza twórczości artystycznej Justyny Steczkowskiej – tak w wymiarze i przez pryzmat filozofii muzyki, jak i muzyki filozofii. Przywołane argumenty, silnie ugruntowane w tradycji filozoficznej, wskażą, iż momentem przejścia i zarazem współistnienia filozofii muzyki i muzyki filozofii jest ciało – artysty (nadawcy komunikatu artystycznego) oraz odbiorcy (widza). Celem referatu jest udokumentowanie i wskazanie tego, w jaki sposób poszczególne zabiegi muzyczne, realizowane nie tylko przez dźwięki, ale również przez artystyczną narrację sceniczną budowaną za pomocą ciała, przekładają się na style i sposoby odbioru. Praca ta łączyć będzie wiedzę i pojęcia z zakresu muzykologii, teorii muzyki, filozofii, antropologii kulturowej i społecznej.

Reklamy